Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Mạ ơi !

-Tròn 60 năm ngày mạ đi xa-Mạ ơi sáu chục năm rồi

Mạ theo cánh hạc về nơi vĩnh hằng

Bảy trăm hai chục mùa trăng

Trăng rằm buốt lạnh đâu bằng lòng con ?!Cho dù con đã lớn khôn

Vẫn là út ít, vẫn còn ấu thơ

Vẫn trông ngóng mạ từng giờ

Vẫn mong tấm bánh, vẫn chờ tiếng ru ...Nhớ thời giặc giã tràn qua

Gia đình ly tán, cửa nhà cháy thiêu

Mạ mong khắc khoải sớm chiều

Mong ngày đoàn tụ …

Bỗng diều hụt dây !Mạ mong dứt tháng đoạn ngày

Mà sao định mệnh vần xoay phủ phàng ?

Bốn con biền biệt tiền phương (*)

Mỗi người mỗi phía chiến trường đạn bom !Mạ đi trong nỗi héo hon

Cái đêm rằm ấy mãi còn ngấn mưa

Mạ đi trong nỗi ngác ngơ

Cha con nấc nghẹn tiễn đưa quặn lòng !Mạ về với cõi hư không

Mình cha sớm tối lưng còng trở xoay

Đèn khuya leo lét tháng ngày

Nhà Nho lóng ngóng cuốc cày nuôi con !Các con giờ đã lớn khôn

Công cha nghĩa mẹ vuông tròn tạc ghi

Dẫu cho gia thất đề huề

Thiếu cha vắng mẹ còn gì tủi hơn ?Bây giờ cậu mạ không còn

Anh Trình, anh Tuệ … vấn vương theo cùng

Sân Lai (**) quần tụ thêm đông

Chỉ buồn một nỗi thiếu ông vắng bà !Mong gần rồi lại ngóng xa

Mạ ơi ngấn lệ vẫn nhòa mắt con

Sáu mươi năm dạ mỏi mòn

Nhớ thương, thương nhớ, mãi còn nhớ thương !Mùa Vu Lan năm Tân Mão 2011
Con trai út: HOÀNG GIA CƯƠNG*4 con đang ở phương xa: Cảnh, Tuệ, Cẩn, Tấn

**Sân Lai: tức sân nhà cha mẹ, nơi họp mặt con cháu

Không có nhận xét nào: