Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Thái Tổ Mạc Đăng Dung


Thái Tổ
Mạc Đăng Dung

(Cảm nhận của một người con Mạc tộc)

Xuất thân ngư phủ vạn chài
Ra khơi vào lộng
Nổi trôi bọt bèo !

Vươn lên từ phận đói nghèo
Đã thành tướng giỏi
Đã gieo Hoàng triều !

Cổ Trai xóm nhỏ đìu hiu
Ai hay nhân kiệt ẩn lều rạ tre ?

Từ tay kéo lưới đưa bè
Vung đao múa kiếm
Ngựa xe tung hoành !

Oai hùng khiển tướng điều binh
Thù trong khiếp đảm
Thất kinh giặc ngoài !

Xứ Đông cho chí xứ Đoài
Non sông một dải   
Đẹp tươi mọi miền !

Bao nhiêu tiến sĩ trạng nguyên
Nhờ thời Minh Đức mà nên hiền tài !

Mượt đồng ngô lúa sắn khoai
Nhà nhà hạnh phúc
Người người ấm no !

Bao công gây dựng cơ đồ
Vinh danh Mạc tộc
Vững bờ Đại Nam !

Sá chi miệng thế thăng trầm
Năm trăm năm …
Một chữ “NHÂN” rạng ngời !

6/2011
Hoàng Gia Cương    

Không có nhận xét nào: