Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Thuốc - một bài thơ vần trắc

Thuốc !
một bài thơ vần trắc


Mỗi ngày dăm loại thuốc
Đua nhau lèn xuống ruột
Chất đầy khoang dạ dày
Như án hình câu thúc !

Nào ho hen, huyết áp
Nào đau đầu, thấp khớp
Nào nhức răng, bụng sôi …
Cứ giục hoài … thuốc, thuốc !

Thuốc Tây toàn … hóa chất
Thuốc Nam như … cỏ rác
Lợi hại khó phân minh
Biết đâu là xấu, tốt ?

Bác sĩ thường …  vung bút
Vợ con thì đốc thúc
Ta dù muốn tỉnh queo
Cũng đành liều … nuốt, nuốt !

Mới chớm vào thất thập
Mà nhìn sau ngó trước
Đầy chai lọ lung tung
Và linh tinh … đơn thuốc !

Nhà ta thành … kho dược
Giá, tủ cao hàng thước
Đủ trắng, đỏ, đen, vàng …
Ôi, thuốc ôi là thuốc !

Giá Thần ban điều ước
(Dù phải bỏ … làm thơ)
Ta thề xin bằng được:
CẤM NGƯỜI GIÀ … UỐNG THUỐC !

22/7/2010

Không có nhận xét nào: