Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

60 năm trước cha tôi họa thơ Hồ Chủ Tịch

 60 NĂM TRƯỚC,
CHA TÔI HỌA THƠ HỒ CHỦ TỊCH

-Hoàng Gia Cương-

Năm 1951, sau chiến thắng vang dội trong các chiến dịch Thu đông, chiến dịch Hà Nam Ninh, chiến dịch Hòa Bình …, cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống bọn xâm lược Pháp đã bước sang một thời kỳ mới, thời kỳ tổng phản công. Khẩu hiệu “Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến” đã trở thành một làn sóng dâng trào khắp cả nước. Giới phụ lão cả nước cùng hưởng ứng phong trào này. Tại Việt Bắc, hội Phụ lão cứu quốc đã tổ chức một lớp huấn luyện và Hồ Chủ tịch đã gửi thư động viên các cụ. Bức thư của Bác là một bài thơ viết trên mạch vận “Tam thiên tự” mà hồi đó có rất nhiều các cụ am hiểu Hán tự nên rất tâm đắc. Bài thơ như một lời biểu dương, một lời động viên và một lời hiệu triệu. Là một lãnh tụ vĩ đại, Bác còn là một bậc túc nho.
Cha tôi là Minh Sơn Hoàng Bác Chuân (1892-1974), kém Bác 2 tuổi, lúc ấy là chủ tịch Mặt trận Liên Việt kiêm hội trưởng Hội Phụ lão địa phương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), đã rất phấn khởi khi nhận được bài thơ này. Vốn là hậu duệ của Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và Hoàng đế Mạc Đăng Dung, là một nhà Nho nên sau khi nhận được bức thư của Bác cha tôi đã nhanh chóng họa lại và thông qua anh trai tôi là Hoàng Thúc Cảnh (tức Lê Phong) khi ấy đang công tác tại Ủy ban Kiểm tra 12 (tức Văn phòng Chính phủ) trực tiếp dâng lên Bác.
Tôi xin trân trọng giới thiệu bức thư của Bác và bài họa của cha tôi.

THƠ HỒ CHỦ TỊCH
Gửi Lớp Huấn luyện
Phụ lão Toàn quốc -1951

Theo bản chép tay của
Cụ Minh Sơn - Hoàng Bá Chuân
*****

Phụ lão ta chín mươi lăm phần trăm thống nhất
Đoàn kết lại như thiên trời địa đất
Đồng nhất tâm cử cất tồn còn
Ông cha ta gây dựng nước non
Để truyền lại tử con tôn cháu !
Phụ lão ta đủ tinh thần chiến đấu
Không phân bì lục sáu tam ba
Quyết xây nền Dân chủ Cộng hoà
Để tự trị gia nhà quốc nước !
Chính phủ ta ra tài thao lược
Gọi nhân dân tiền trước hậu sau
Quyết đứng lên ngang với hoàn cầu
Thoát khỏi ách ngưu trâu mã ngựa .
Cuộc đời lão căm thù địch chứa
Há kể gì cự cựa nha răng ?
Dù gặp khi bom đạn xe tăng
Lão coi rẽ như vô chăng hữu có !
Lão thử nghĩ việc đời không khó
Sợ chi phường khuyển chó dương dê?
Kháng chiến ta đầy đủ mọi bề
Đánh cho chúng quy về tẩu chạy!
Lão đã hô đồng bào đứng dậy
Đánh thực đân bái lạy quỵ quỳ
Còn những nơi chúng lập hội tề
Chớ cho chúng khứ đi lai lại !
Người cách mạng phải kiên tâm nhẫn nại
Không phân bì nữ gái nam trai
Giữ cần kiệm liêm chính không nài
Đừng tưởng tượng đái đai quan mũ !
Khuyên con cháu bài trừ tục hủ
Phải tăng gia túc đủ đa nhiều
Chăm học hành cho đủ mọi điều
Tránh những sự ái yêu tăng ghét !
Sự ủng hộ Lão thành nhiệt liệt
Ủng hộ cho thức biết năng hay .
Huấn luyện về nghiên cứu hàng ngày
Giải thích rõ mộc cây căn rễ !
Cuộc huấn luyện sau khi mạc bế
Mong Lão thành đoàn thể biết cho .
Việt nam độc lập tự do !

MINH SƠN - HOÀNG BÁ CHUÂN
Hoạ : Thơ Hồ Chủ Tịch
gửi lớp Huấn luyện Phụ lão  (1951)
 
Việt nam độc lập tự do ...
Hoan nghênh Chủ Tịch gửi cho Lão thành !            
 Sơn thanh thanh, thuỷ thanh thanh
Nguyền thề một tấm hoạ thành bức thơ ...
 Công đức Cụ như thiên trời địa đất
Chúng ta nên cử cất tồn còn
Bắt tay nhau giữ lấy nước non
Cho hưng vượng tử con tôn cháu .
Trải kinh nghiệm ấy là phụ lão
Phải tập rèn lục sáu tam ba
Đoàn kết cho trên thuận dưới hoà
Để tề trị gia nhà quốc nước .
Phụ lão ta ra tay mực thước
Thúc giục khắp tiền trước hậu sau
Hỡi toàn dân đứng dậy mau mau
Để cỡi ách ngưu trâu mã ngựa !
Máu sùng sục căm hờn đã chứa
Diệt sài lang hết cự cựa nha răng .
Chớ cho phường xâm chiếm dùng dằng
Tẩy sạch hết vô chăng hữu có !
Chúng ta phải chịu đường cực khổ
Cũng vì phường khuyển chó dương dê
Nên chúng ta giữ trọn lời thề
Quyết đánh chúng quy về tẩu chạy !
Cho chúng biết lẽ đời phải trái
Sẽ đến ngày bái lạy quỵ quỳ .
Vì non sông ta nhớ ta ghi
Chớ cho chúng khứ đi lai lại .
Lòng nhiệt huyết khắp các đoàn các giới
Khí quật cường đều nữ gái nam trai
Tấm vàng son đã thắm không phai
Thôi bỏ quách đái đai quan mũ .
Tổng phản công như diều gặp gió
Phải nhân tài túc đủ đa nhiều
Giải thích cho nhuần thấm mọi điều
Chớ thiên vị ái yêu tăng ghét !
Đã tai mắt phải suy phải xét
Hỡi anh tài thức biết năng hay
Góp tâm can chước vạch mưu bày
Trừ giặc hết mộc cây căn rễ .
Chớ thắc mắc mưa Âu gió Mỹ
Mà ngại ngùng dị dễ nan khôn
Giang sơn còn ta mãi mãi còn
Cùng chung hưởng chỉ ngon cam ngọt .
Trai Nam quốc oai hùng khí cốt
Tiếng vang lừng trụ cột lương rường
Đây là người tế thế kinh bang
Đem dân tới sàng giường tịch chiếu !

Tôi đâu dám xưng rằng đại biểu
Góp đôi lời thiển thiểu dâng lên ...
Chúc Hồ Chủ Tịch vạn niên !

HBC

Không có nhận xét nào: