Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Ngày hội thơ

Ngày hội thơ


Có một ngày thơ - một hội thơ
Cho ta quần tụ thỏa mong chờ
"Nghìn năm văn hiến" đèn khêu rạng
Nguyễn Trãi cùng về bên Nguyễn Du ...

Có một thi đàn, một chiếu thơ
Trãi dài tên khắp nẻo gần xa
Từ Khuê văn các, Chiêu anh các
Đến Mũi Cà Mau, đến Bắc Hà ...

Thi ca là nét hồn đất Việt
Tiếng mẹ từ xưa đã điệu vần
Ta gửi vào thơ tình da diết
Cho cả đất trời, cho tri âm ...

Ngày hội thơ là ngày hội xuân
Người thơ tấp nập rộn xa gần
Vần thơ đất nước ta chung đọc
Trong tiếng thơ hòa tiếng sáo ngân !


Nguyên tiêu Qúy Mùi

Không có nhận xét nào: