Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới các bạn Thơ
Xuân Tân Mão 2011


Năm mới chúc nhau có mấy nhời
Chúc cho thi hữu khắp trên đời
Thơ tuôn đầy rá, ra đầy thúng
Nhuận bút ào ào đếm hụt hơi !


Mồng 1 tết Tân Mão
Hoàng Gia Cương

Không có nhận xét nào: