Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Mừng vợ 60 tuổi

Mừng vợ 60 tuổi

U già đã trọn sáu mươi

Má hồng vừa nhạt

Miệng cười cũng … nhăn !

Bao phen buôn bán nhì nhằng

Bấy phen thất bát

Bấy lần thở than !

Cháu con đầy lũ đầy đàn

Trai thừa gái thiếu

Vênh vang nhưng … rầu !

Ông chồng bước thấp bước cao

Khi ra cửu vạn (*)

Lúc vào hội Văn !

U từng dạy học lâu năm

Bây giờ … “mất dạy”

(Có lần … “bất lương” !)

Sáu mươi năm hết đoạn trường

Giờ sang trang mới …

Góc vườn cũng vui!

17/1/2011

* Từng chở hàng cho vợ

Không có nhận xét nào: