Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

Mưa rào

Mưa rào


Aò ào ào ào
Mưa như thúc
Gió như gào
Hàng tre cúi gập
Hàng chuối đảo chao
Con rắn mối leo lên gò đất
Con cá rô lóc lách bờ mương
Lũ ếch nhái đồng thanh ộp oạp
Đường vắng teo
Kín cổng trước ngõ sau!

Aò ào ào ào
Mưa cứ trút
Gió cứ cào
Ngập ruộng ngập ao
Ngập đường ngang lối dọc
Cây lúa cong mình che bông chắn hạt
Con gà ri xòe cánh ấp con
Lá bàng rụng thành khoang thuyền thúng
Chú ểnh ương nhảy tót lên ngồi
Trái dâu da lộp độp rơi rơi
Đàn cá nhỏ đớp mồi như trẩy hội !

Nhìn đất nhìn trời
Nhìn đồng nhìn bãi
Mầu nước đục ngầu
Mầu mây tím tái ...
Ngày nối dài như giấc chiêm bao!

Tháng tám mưa rào
Đường thêm xa ngái
Nghe gió nghe mưa nghe lòng khắc khoải
Biết vì ai, ai biết vì ai?!

8/2005

Không có nhận xét nào: