Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

Lệ Chi Viên

Lệ Chi ViênLệ Chi Viên, Lệ Chi Viên
Vải đã đơm hoa, nắng đã lên ...
Tu hú tìm chi kêu mãi vậy ?
Thời gian xóa lấp vết u huyền !

Lệ Chi Viên, Lệ Chi Viên
Chuyện cũ, người xưa đâu thể quên
Đất có vùi chôn mầm khổ nạn
Đời còn rình rập nỗi oan khiên ?

Lệ Chi Viên, Lệ Chi Viên
Máu quyện đất thành một cõi thiêng !
Ức Trai dẫu gặp thời đen bạc
Sừng sững Bình Ngô tạc miếu đền !


Xuân Bính Tuất 2006