Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

Mưa xuân

Mưa xuânChưa hẳn là mưa, không phải sương
Từng li ti hạt nhẹ nhàng buông
Tóc huyền đọng giọt long lanh ngọc
Cỏ bạt ngàn xanh lóng lánh gương!

Trống hội gần xa càng thúc giục
Đường trên ngõ dưới chuyện râm ran...
Mưa theo trống giục, mưa vào hội
Cây hé mầm tơ ngơ ngác xuân!


1/2006

Không có nhận xét nào: