Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

Bến Lòi

Bến LòiNhớ hoài chi mãi nhớ ơi
Sông Gianh rộng rộng,
Bến Lòi sâu sâu …

Chông chênh tấm ván bắc cầu
Dăm ba bụi duối buộc trâu trơ cành
Nắng xiên kẻ lá buông mành
Rặng bần bắt nhịp, chòng chành thuyền nan.

í ơi trên xóm dưới làng
Người đi xuống chợ
Người sang bên cồn ...

Nhớ thời bom tạ, bom chùm
Cô em vẫn bám mặt sông đưa thuyền
Rạng ngày cho chí mù đêm
Đoàn đoàn lớp lớp bình yên qua đò ...

Bến khơi nên tự bao giờ ?
Mà cầu vẹt nhẳn
Mà bờ sạt nghiêng !
Quê nghèo vẫn giữ nếp riêng
Khách qua lỡ chuyến, không tiền cũng vui !

Đạn bom thuở ấy qua rồi
Dẫu xa vẫn nhớ Bến Lòi chênh vênh
Dẫu qua bao thác bao ghềnh
Còn nghe tiếng sóng sông Gianh khỏa bờ !

Bến Lòi – bến thực, bến mơ
Đò ngang, đò dọc,
Kẻ chờ, người mong ...
Người đi người mãi nặng lòng
Bến Lòi heo hút - bến sông quê nghèo !


8/2005

Không có nhận xét nào: