Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

Không đề

Không đề


Thời gian vun vút qua nhanh
Chuyện xưa chuyện cũ đã thành ... chiêm bao
Đời như một trận mưa rào
Dẫu mưa tạnh nước thấm vào lòng sâu !


8/2004

Không có nhận xét nào: