Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Khám mắt

Khám mắtMắt phải - xa mới tỏ
Mắt trái - gần mới tinh !
Đôi mắt còn chênh số
Trách chi đời chênh vênh !


7/2005

Không có nhận xét nào: