Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Khai bút

Khai bútNgót bảy mươi rồi ...
Ngót bảy mươi !
Già thì chắc đã …
Vẫn yêu đời !
Thơ đầy tâm thế,
Đầy trăn trở
Yêu ghét tùy ai ...
Chẳng lụy thời !


1/1/2010

1 nhận xét:

Hoang Hai nói...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
NĂM MỚI CHÚC BÁC KHỎE, VIẾT HĂNG.