Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Chiều Tuyên Quang

Chiều Tuyên QuangNhớ người dưới bến Bình Ca
Muốn xuôi...
đò chật, đường xa ... ngại ngùng
Nhìn sông – nước cũng xao lòng
Lô Giang cuộn chảy, mênh mông nắng chiều !


2004

Không có nhận xét nào: