Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Chỉ là ...

Chỉ là ...Chén vui ai chuốc, ai mời
Nhắp môi sóng sánh giọt cười ướp men !
Chỉ là nếp vụ, đồng chiêm
Mà sao vênh lái
nghiêng thuyền
bật neo !

1995

Không có nhận xét nào: