Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Trên hồ Sông Đà

Trên hồ Sông ĐàBồng bềnh thuyền chao sóng
Gió rười rượi thung xưa ...
Thác Bờ đâu ?
Im lặng !
Mênh mang ngấn nước hồ ...!


7/1995

Không có nhận xét nào: