Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2009

Quốc tử giám

Quốc tử giámHàng bia khắc đậm dấu thời gian
Cây đại, cây đề mãi chứng nhân
Thăng Long là đó, Đông Đô đó
Bóng Các Khuê Văn rực nắng xuân !


2001

Không có nhận xét nào: