Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

Phố Nối

Phố Nối


Ở đây nối đất với trời
Nối mưa với nắng
Nối vui với buồn...
Tơ trời ai nối mà vương?
Buộc bao số phận vào đường ngược xuôi !


1993

Không có nhận xét nào: