Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2009

Phố Hiến

Phố HiếnĐã từng sánh với Kinh Kỳ*
Phố như cô gái lỡ thì, ngẩn ngơ
Nhìn cây nhản tổ sang mùa
Chắc ngày bến cũ đường xưa chuyển mình ?!


1995

*Xưa có câu:
Thứ nhất Kinh Kỳ,

Thứ nhì Phố Hiến

Không có nhận xét nào: