Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

Ông ... "xóm liều"

Ông ... "xóm liều"Ông khoe danh nọ vị kia
Tấm các-vi-dít như ... bia đội mồ !
"Nhà thơ", ừ, đọc làu thơ
"Nhạc sĩ", ừ, thích bi bô bỗng trầm !

Nhạc thì có đủ ... bát âm
Thơ thì có đủ câu, vần ... như ai
Vẽ tranh bằng cả ... hai tay
Viết văn, làm báo ...
Đa tài ... hạng siêu !

Lắm "nhà"
Nên mới ... sinh kiêu !
Xứng danh là một ... "xóm liều"
Khiếp chưa ?!


2001

Không có nhận xét nào: