Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009

Mừng xã Quảng Minh anh hùng

Mừng xã Quảng Minh anh hùngVinh quang thay Quảng Minh
Quy tụ thế địa linh
Bái tạ hồn nhân kiệt
Tổ quốc mãi lưu danh !


2000

Không có nhận xét nào: