Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009

Lụt

LụtKhắp Miền Trung ngập lụt
Quảng Bình, Huế, Phú Yên ...
Nhà ngập chìm tận nóc
Nước xoáy gào cuồng điên!

Ngày ngày dán mắt nhìn
Lên màn hình nhoè nước
Quặn thắt tận con tim
Trước cảnh đời đau xót !

Hết hạn rồi đến lụt
Trời sao lại bất công ?
Miền Trung đầy bách bức
Miền Trung đầy bão giông !

Như đốt lửa trong lòng
Đành cầu trời khấn Phật
Mong mảnh đất Miền Trung
Lại một lần thắng giặc !


Dresden 8/2007

Không có nhận xét nào: