Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2009

Viết tại đền Sóc

Viết tại đền SócĐể lại cho đời những chiến công
Ao bào, chiến mã gửi non sông
Núi giăng trăm ngọn - rồng đưa tiễn
Đất kết trầm hương(*) tạc dáng Ông !


1995

*Tượng Thánh Gióng ở đền Sóc
được tạc từ gỗ trầm hương

Không có nhận xét nào: