Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

Vè Bóng đá

Vè Bóng đá

-Tặng các Tín đồ Túc cầu-


Ve vẻ vè ve
Cái vè vui vẻ ...

Hai mươi chàng trẻ
Tranh ... trái bóng con!
Trái bóng lăn tròn
Mà gây sóng gió!

Hai chàng lớ quớ
Đứng canh hai đầu
Dòm trước liếc sau
Tay khua như vượn!

Một anh cà trớn
Chạy tới chạy lui
Cái miệng huýt còi
Cái tay chỉ trỏ!

Còn hai anh nữa
Chạy dọc hai bên
Ngó ngó nghiêng nghiêng
Nhăm nhăm cờ hiệu!

Hàng ngàn người mếu
Hàng vạn người điên
Hò hét liên miên
Kèn toe trống nện!

Cái gì sẽ đến?
Thật khó ai ngờ
Dù được dù thua
Lấm lem như hủi!

Quay phim bám vội
Máy ảnh lia theo
Vui hơn hội chèo
Mê hơn hội rước!

Giữa đêm cũng thức
Gần sáng cũng chờ
Kẻ thắng kẻ thua
Khi vui khi bực !
*
Lại mùa Uôn cúp
Tròn tháng bóng lăn
Người người náo nức
Mắt như trăng rằm!


6/2006

Không có nhận xét nào: