Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

Đừng khóc nữa em !

Đừng khóc nữa em !

- Tặng BL -


Thôi em, đừng khóc nữa em
Chợ Đồng Xuân cháy hai đêm, thiêu rồi !
Sạch sanh cơ nghiệp một đời
Chỉ còn nước mắt ...
Lệ trời cũng tuôn !

Hãy ngăn dòng lệ đau buồn
Để nhìn cho rõ bởi cơn cớ nào.
Lửa thiêu nào phải chiêm bao
Nỗi đau - nào chỉ nỗi đau riêng mình ?

Một đời ky cóp ...
Tan tành !
Mồ hôi đổ những ngày xanh phí hoài
Lửa thiêu thành khói tro rồi
Còn trông chi nữa giữa trời trắng mưa ?

Khóc than thì cũng bằng thừa
Một đời lầm lũi sớm trưa tảo tần !
Cháy hàng - cháy ruột cháy gan
Trân trân nhìn lửa ...
Oán than thấu trời ?

Thôi em, hãy dứt về thôi
Giã từ công sức một đời ...
Về không !
Xót xa nuốt lệ đắng lòng
Đồng Xuân quặn giữa vòi rồng khói đen !

Thôi em, đừng khóc nữa em
Đời còn ta lại gồng lên với đời
Trắng tay - tay trắng màu vôi
Chỉ e người khóc, kẻ cười - trắng đen !

Thôi em, đừng khóc nữa em !


7/1994

Không có nhận xét nào: