Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

Thác Mơ

Thác MơThác Mơ cao chín bậc
Như chín bậc tình yêu
Tay trong tay ngược thác
Mắt ngời ngời, trong veo !


1993

Không có nhận xét nào: