Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

Rượu !

Rượu !Một chén thì vui, hai chén vui
Uống ba bốn chén đã ... quên đời
Uống năm sáu chén thành ... chai rượu
Bảy chén ...
Còn đâu bóng dáng người !


1992

*Người ta thường nói:
Ban đầu là ta uống rượu,

tiếp đến là rượu uống ta,
kết cục thì rượu uống rượu!

Không có nhận xét nào: