Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009

Mãi mãi là Anh

Mãi mãi là Anh

Kính tặng anh Văn
-ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP-


Anh đã là Anh, mãi mãi Anh
Người anh của lớp lớp hùng binh
Song toàn văn võ, thông kim cổ
Vững chí, bền gan đạp thác ghềnh !


Nhân mừng anh Văn thượng thọ
90 tuổi (8/2000)

Không có nhận xét nào: