Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Hái sim

Hái simLên đồi tha thẩn hái sim
Vài ba trái chín
Muôn nghìn trái xanh !
Hoang sơ trái mọng dỗ dành
Để ta thắc thỏm
Để mình ngóng trông !


1996

Không có nhận xét nào: