Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

Gữi nắng cho nhau

Gữi nắng cho nhauChiều thu nắng trải Hồ Gươm
Nao nao bổng nhớ Hồng trường tuyết bay …

Muốn chia chút nắng bên này
Lấy vài bông tuyết
Đó đây vui cùng

Cách trời, cách núi, cách sông
Natasa giữa tấm lòng Kiều nhi

Dẫu từng vụng dại nghĩ suy
Bạn bè một lứa một thì bên nhau

Thuỷ chung lòng vẹn trước sau
Nhớ nhau gửi nắng hoa cau cho người !
*
Natasa ở cuối trời
Chiều nay có thấy nắng ngời bên song ?

1984

Không có nhận xét nào: