Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

Cuối thu

Cuối thuCuối thu rồi , ta chạnh nghĩ về xuân
Xuân mơn mởn - cách nửa trời nắng hạ
Mùa lộc biếc cách xa mùa ngọt quả
Khoảng thời gian đâu thể kéo gần thêm !

Gió lạnh lùng thổi ngọn nến bùng lên
Trong khô khốc nhớ mưa phùn ẩm ướt
Khoảng thời tiết chênh nửa phần trái đất
Khoảng đời yêu chênh tận nửa thiên hà !

Lảng tránh hoài lòng đâu khỏi xót xa
Xuân xa quá, đông gần kề trước ngõ !
Giá được ước, xin nguyện cầu Phật Tổ
Kéo thu vàng gần lại với xuân xanh !


1996

Không có nhận xét nào: