Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

Cây cau

Cây cauBao phen gió dập mưa vùi
Mảnh mai vẫn đứng giữa trời thẳng ngay !


1989

Không có nhận xét nào: