Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

Ba ông Sư

Ba ông Sư


Ba ông sư ấy trụ chung chùa
Ba mảnh đời riêng một nẽo tu
Ông mõ, ông kinh, ông quét lá
Chung làn hương mỏng, khác ưu tư !


1991

Không có nhận xét nào: