Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009

Xem "Tây du ký"

Xem "Tây du ký"
Truyền hình chiếu "Tây du"
Chuyện thật hay chuyện đùa ?
Tội - người khôn gánh chịu
Công - dành cho kẻ khờ !

Đức Phật Tổ chọn người
Chỉ trông vào lý lịch ?
Đâu phải chọn thực tài
Biết lo toan mọi việc !

Con khỉ giỏi hơn người
Chẳng được khen một lời
Vòng “kim cô” phải đội !
"Công minh" đến nực cười !

Tam Tạng chỉ cầu kinh
Thù, bạn không phân minh
Suốt ngày "A di ... Phật"
Được Phật cho hiển vinh !

Đường lắm quỷ, ít người
Bồ Tát tận trên trời
Tự khoe nhìn muôn dặm ...
Sao trần thế chơi vơi ?!


1993

Không có nhận xét nào: