Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

Về Phù Linh

Về Phù Linh

-Tặng Nhà thơ Vũ Cao-


Lô cốt tường trơ như miếu hoang
Lối xưa thông hát, gió rung đàn
Núi Đôi đôi ngọn chim về hót
Nắng cũng xôn xao mẩy hạt vàng !


1995

Không có nhận xét nào: