Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2009

Trên đường tìm quặng

Trên đường tìm quặng
-Thân tặng các nhà địa chất-Trên đường tìm quặng ta đi
Cây rừng hò hẹn thầm thì vui vui ...

Phải chăng tiếng đất tiếng trời
Hoà cùng tiếng gió
Tiếng người tiễn đưa ?

Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu
Hoa ban trắng núi
Hoa mua tím đồi ...

Gập ghềnh dốc ngược, đèo xuôi
Ba lô kéo xuống
Trận cười bùng lên !

Nào đâu chân cứng, đá mềm
Bao miền hoang vắng đã in dấu giày ?

Cao Bằng, Thanh Hoá, Lào Cai
Thung kia từng đến
Ngọn này từng qua …

Mỏ gần rồi lại mỏ xa
Dấu son tô đậm bản đồ tài nguyên !

Rừng trưa lảnh lót tiếng chim
Chạnh nhìn ngọn suối ...
Nhớ em cuối dòng !


1969

Không có nhận xét nào: