Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

Trăng Mười sáu

Trăng Mười sáuVành vạnh thế đâu tròn hơn được nữa
Vằng vặc kia nào dễ sáng trong thêm ?
Trăng mười sáu đầy căng như thiếu nữ
Cho mắt nhìn ai đó choáng hơi men !


1996

Không có nhận xét nào: