Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009

Tiếng gà gáy sáng

Tiếng gà gáy sángGà vừa gáy sáng - bình minh dậy
Hửng phía trời đông một ánh hồng ...
Qua đêm mưa bão đường không thấy
Một ánh sao mờ mãi ngóng trông !


1963

Không có nhận xét nào: