Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Thế thái nhân tình

Thế thái nhân tình
Cùng ngoi từ lớp bùn đen
Hoa súng người dẩm
Hoa sen người thờ!

Tháng ngày chui rúc bùn nhơ
Lươn thành "đặc sản" người ưa người lùng!

Nương mình trong lớp đất nông
Con dun người sợ, côn trùng người ghê!

Rét đông người ngóng nắng hè
Trưa nồng người lại nhớ về heo may!

Thiếu ăn ngay ngáy sợ gầy
Thừa ăn sợ béo lo ngày lo đêm!

Người thì lắm mối nhiều duyên
Người thì một mảnh chăn chiên cũng thèm!

Ban đêm người muốn thắp đèn
Ban ngày người lại căng rèm tối om!

Ở thành thị thích trèo non
Khi lên miền núi mỏi mòn đợi xe!

Yêu thì yêu mệt yêu mê
Hết yêu thì ghét thì chê thì dìm!...

Cho hay ... thế thái nhân tình!


2001

Không có nhận xét nào: