Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Phố Bần

Phố BầnGọi Bần - phố ấy đâu bần
Nào ai rách nát áo quần vì tương?
Dẫu tôi là khách qua đường
Em mời ngọt thế
Cũng thương ... thương Bần!

1989

Không có nhận xét nào: