Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009

Nghe câu "Giã bạn"

Nghe câu “Gĩa bạn”
Người ơi hát nữa làm chi
Câu ca níu giữ
Tôi đi sao đành?

Giá tôi làm được “liền anh”
Cho dù sáu khắc, năm canh...
Tôi ngồi!

Để người khỏi hát “người ơi...”
Để tôi khỏi bước
Đểể tôi khỏi dừng
Để chân tôi bớt ngập ngừng
Để lòng tôi bớt mông lung thẫn thờ!

Người ơi, câu hát năm xưa
Năm nay lại vấp!
Xin chờ năm sau!


1992

Không có nhận xét nào: