Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

Nắng và gió

Nắng và gió
Tất cả nắng trên trời đều góp lại
Dội xuống đầu các chiến sĩ trưa nay
Tất cả gió lẩn đi đâu chẳng thấy
Một khoảng trời sương đọng giọt - mồ hôi !

Mặc nắng đổ , mặc gió kia lẩn tránh
Mặc chim trời cứ rã cánh bay qua ...
Ta ôm súng nằm giữa đồng cô quạnh
Ngắm quanh mình hoa vẫn nở bên hoa !


Núi Sáo 9/1962

Không có nhận xét nào: