Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009

Lên Thiền viện Trúc lâm

Lên Thiền viện Trúc lâmTrên đỉnh đồi lộng gió
Hàng thông reo vi vu
Dưới chân đồi thác đổ
Sóng mơn man đôi bờ ...

Con đường như trong mơ
Ta vin cành ngược dốc
Sương bịn rịn mặt hồ
Bóng thuyền nhè nhẹ lướt.

Xanh xanh trời Đà Lạt
Mây trắng cũng lâng lâng
Dẫu trèo leo trăm bậc
Chưa mỏi gối chồn chân.

Đến Thiền viện Trúc Lâm
Ta lạc vào cõi Phật
Tiếng mõ vọng xa xăm
Ngỡ mình đang thoát tục !

Hồ xanh, rừng xanh ngắt
Hoa cẩm tú xanh xanh
Bầu trời trưa trong vắt
Cảnh thực hay thêu tranh ?


1998

Không có nhận xét nào: