Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

Lên lão

Lên lãoTé ra đã “lão thọ” rồi ư ?
Ai đoán bao nhiêu tớ cũng ... ừ !
Con chớm ba mươi chưa có “bạn”
Vợ ngoài năm chục hẳn còn “tơ”
Công danh chẳng hám nên nghèo túng
Thơ phú thường ham vẫn dại khờ.
Dẫu đã lên hàng “nhi nhĩ thuận”
Giữa dòng trong đục chỉ trơ trơ !


Xuân 2002

Không có nhận xét nào: