Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

Làm thơ

Làm thơ
Một đời tấp tểnh làm thơ
Mình như thợ vụng
Bây giờ ... rỗng không!

Thơ hay như thể bông hồng
Khen, chê chẳng khó
Ươm, trồng dễ đâu ?

Suy tư bạc trắng mái đầu
Mà câu thơ nghẹn nỗi đau chưa thành !

Đâu tìm hạt ngọc long lanh ?
Bon chen sỏi đá
Thôi đành ...
Đành thôi !


1994

Không có nhận xét nào: