Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009

Ga xép

Ga xép
Em lướt qua đời anh
Như bất chợt tầu nhanh vụt qua ga xép.

Chưa kịp định thần ngắm những toa xe tuyệt đẹp
Tầu đã khuất cuối tầm nhìn
Xa tít !

Biết có khi nào...?
Ga xép ngóng tầu nhanh !


2000

Không có nhận xét nào: