Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

Con mèo

Con mèo

-Tặng NTS-


Chẳng phải hùm, chẳng phải beo
Nhỏ thó mà ham rúc với trèo
Ngoe nguẩy chỉ mong xơi miếng mỡ
Xun xoe hòng được liếm trôn niêu
Gặp thời, chuột nhắt ra oai rượt
Bí thế, cây còng rướn cổ leo
Quen thói đi đêm may lại rủi
Nhà kho, xó bếp nhởn nhơ ... khèo !


Xuân Kỷ Mão

Không có nhận xét nào: