Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

Chén Xuân

Chén XuânChén xuân ai chuốc ai mời
Nhắp môi sóng sánh giọt cười ướp men ...
Chỉ là nếp vụ, đồng chiêm
Mà sao vênh lái
nghiêng thuyền
bật neo !


1992

Không có nhận xét nào: