Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

Tìm về nguồn cội

Tìm về nguồn cộiTìm về Lũng Động, Cổ Trai (1)
Thắp hương bái lạy bao đời Tổ Tông
Biển gom nước vạn dòng sông
"Thập tam thế hậu dị nhi đồng" là đây! (2)

Qua bao giông bão, tháng ngày
Thay tên đổi họ, chẳng thay đổi lòng
Vẫn là cha, vẫn là ông
Vẫn dòng máu ấy cuộn trong tim này!

Hoàng, Phan, Lều, Thạch ... về đây
Trăm phương như nước như mây tụ nguồn
Gốc còn trên đất Hải Dương
Lá cành hoa trái đã vươn khắp miền.

Ta về tìm lại Tổ tiên
Tìm về nguồn cội khí thiêng sinh thành
Hương dâng là nghĩa là tình
Thoãng thơm như thể tinh anh giống dòng.

Cúi mình trước đấng Tổ Tông
Râm ran như được tiếp dòng máu thiêng !


1998


(1)Lũng Động thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương là
quê của Lưởng quốc Trạng nguyên Mạc Đỉnh Chi.
Cổ Trai thuộc huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng là
quê của Hoàng đế Mạc Đăng Dung.
(2) Sau khi Vương triều Mạc bị diệt, con cháu ly tán phải
đổi thành nhiều họ khác nhau. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm có câu sấm truyền về dòng tộc Mạc:
Tứ bách niên tiền chung phục thủy
Thập tam thế hậu dị nhi đồng
.

Không có nhận xét nào: